Keramica BV - De webshop voor keramisten
Keramica BV - cart
Keramica BV - languages
Keramica BV - countries
Keramica BV - change_store
Home Keramica BV - crumbs - arrow_right_dark 1 Privacyverklaring
Privacyverklaring
Laatst gewijzigd : 13 oktober 2023
Keramica.eu is een dienst van Architecto bvba ( Grote Steenweg 111, 3400 Landen, België) in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0865.898.907.

1. Algemeen

Alle deelnemers aan dit shoppingcenter zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.keramica.eu. Keramica.eu leeft als Belgische vennootschap de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en andere toepasselijke wetten en reglementen. Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die u ons meedeelt of die u zelf invult op deze website
In het aanmeldingsformulier/registratieformulier op de Website: naam, voornaam, straat en huisnummer, woonplaats, land, paswoord en contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm), voorkeurshop. De klant heeft steeds het recht deze toestemming in te trekken. De klant ontvang of kiest bij zijn registratie een login code en een paswoord en kan met die gegevens ten allen tijde zijn gegevens op deze website wijzigen. De klant aanvaard dat de shops op deze website niet allemaal aan deze gegevens kunnen. Enkel wanneer u via deze website een kopende klant bij hun bent.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden
Jouw persoonsgegevens worden verzameld om: de diensten of producten te kunnen leveren, het beheer van bestellingen, klachtenbehandeling, afwikkeling van de wedstrijd, aanmaken en beheren van een account op de Website, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden
Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voordoeleinden van direct marketing, tenzij wij hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen bij jouw aanmelding/registratie.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door zelf met uw login en paswoord uw gegevens te wijzigen of door een mail te verzenden via het contactformulier.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

5. Recht van toegang en verbetering

Je hebt het recht om op elk moment gratis zelf kennis te nemen van jouw persoonsgegevens via uw login, deze te verbeteren, zelf te wijzigen of te laten verwijderen en dit door verzending van een e-mail via het contactformulier of per brief aan het adres in artikel 1 van deze privacyverklaring, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Keramica.eu mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bvan de persoonsgegevens.

Keramica.eu houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Keramica.eu niet controleert en waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Keramica.eu. Keramica.eu is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden.

Keramica.eu raadt je dus aan om aandachtig elk privacy reglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze privacyverklaring.

6. Aangifte Privacycommissie

Klacht De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, commission@privacycommission.be
Language
Taal / Langue / Sprache / Idioma / Lingua